ĐINH CHỈ MEITE

ĐINH CHỈ MEITE

ĐINH CHỈ MEITE

ĐINH CHỈ MEITE

ĐINH CHỈ MEITE
ĐINH CHỈ MEITE

Sản Phẩm

Sản Phẩm chi tiếtThông tin

  • ĐINH CHỈ MEITE

  • Giá : Liên Hệ
  • Xuất sứ:
  • Tình trạng:
  • Mô tả:

Sản phẩm cùng loạiChi tiết Sản phẩm

ĐINH CHỈ MEITE

 

 美特蚊釘

 

( ĐINH CHỈ ĐỒNG & ĐINH CHỈ TRẮNG)

 

STT MÃ HÀNG SỐ KIM / HỘP SỐ HỘP / THÙNG
1    ĐINH CHỈ 6/5     美特蚊釘 6/5 10.000 48
2    ĐINH CHỈ 6/8     美特蚊釘 6/8 10.000 48
3    ĐINH CHỈ 6/10   美特蚊釘 6/10 10.000 48
4    ĐINH CHỈ 6/12   美特蚊釘 6/12 10.000 48
5    ĐINH CHỈ 6/15   美特蚊釘 6/15 10.000 48
6    ĐINH CHỈ 6/18   美特蚊釘 6/18 10.000 48
7    ĐINH CHỈ 6/20   美特蚊釘 6/20 10.000 48
8    ĐINH CHỈ 6/22   美特蚊釘 6/22 10.000 48
9    ĐINH CHỈ 6/25   美特蚊釘 6/25 10.000 48
10    ĐINH CHỈ 6/30   美特蚊釘 6/30 10.000 48